Tagg: Naturvetenskap


Vad krävs för att dra nytta av it i undervisningen?

Idag släppte OECD rapporten Students, Computers and Learning: Making the Connection, som bygger på analys av enkätsvar och resultat från PISA 2012. Här handlar det om användningen av it i undervisningen och vad det betyder för elevernas lärande inom några viktiga områden. Rapportens slutsats är att det inte är tillräckligt att satsa på hårdvara och… Läs mera »


Mångsidigt med it i matematik, no och teknik

I september startar Skolverket en treårig fortbildningssatsning för att skapa ett nationellt nätverk av lärare i naturvetenskap och teknik som har till uppgift att utveckla undervisningen. Satsningen vänder sig till förskolan, grundskolan och gymnasiet. Tanken är att lärarna ska fungera som stöd för huvudman och skolledare i det systematiska utvecklings- och kvalitetsarbetet, och att de… Läs mera »


Digitala och sociokulturella förutsättningar

Häromdagen var det dags för ett nytt nummer av tidskriften Nordic Journal of Digital Literacy, som ges ut av Universitetsforlaget och Senter for IKT i utdanningen. Den här gången är temat det vidgade klassrummet, och i artiklarna analyseras vad som händer när nätet spränger väggarna, digitala lärresurser tas i bruk och lärare och elever samverkar… Läs mera »


Undersöka, förstå och berätta

I onsdags och torsdags arrangerade Ung kommunikation sin avslutningskonferens Då. Nu. Och sen då? på Linnéuniversitetet i Växjö. Ung Kommunikation var ett utvecklingsprojekt som drevs från 2006 av Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska Högskola med stöd av KK-stiftelsen. Det övergripande syftet var att i samverkan med resten av samhället arbeta för att integrera samhällsutveckling, digitala medier… Läs mera »


Dra nytta av de digitala möjligheterna i skolan

Project Tomorrow är en amerikansk organisation som genom egna undersökningar och rapporter vill skapa opinion kring digitala mediers roll och möjligheter i skolans undervisning. Organisationen har sina rötter i NetDay, som 1996 började verka för att ge skolor tillgång till Internet genom att engagera näringsliv, politiker och frivilliga. Efterhand som den digitala infrastrukturen förbättrades i… Läs mera »


Datorspel och vetenskaplig problemlösning

Education Arcade är en forskargrupp på MIT, nära knuten till lärarutbildningsprogrammet MIT STEP, som sedan ett tiotal år tillbaka undersöker hur datorspel av olika slag kan användas i undervisning och lärande. En viktig del av arbetet går ut på att ta fram Alternate Reality Games (ARG) – autentiska spel där spelarna utvecklar en förståelse av… Läs mera »


Laborera med framtidens möjligheter

Fremtidslaboratoriet är en dansk satsning som går ut på att föra in den snabba teknikutvecklingens möjligheter i skolans undervisning med deltagande och kollaborativa arbetssätt. Det hela startade som ett lokalt och regionalt utvecklingsprojekt våren 2009, med stöd av Region Midtjylland, Horsens kommun, Ole Kirks Fond och det privata näringslivet, men vänder sig från och med… Läs mera »


Klimatmysteriet

De pågående klimatförändringarna har under de senaste åren blivit en alltmer angelägen punkt på dagordningen i den globala samhällsdebatten. 7-18 december arrangeras konferensen COP 15 i Köpenhamn, som är det femtonde mötet inom FN:s ramverkskonvent om klimatförändring och det viktigaste sedan Kyotoprotokollet slöts 1997. Det rör sig sannolikt om en av vår tids verkligt stora… Läs mera »


Real Digital – Oslos satsning på digitala lärresurser

Hösten 2006 startade norska Kunnskapsdepartementet satsningen Kunnskapsløftet, vars övergripande syfte är att anpassa skolsystemet till den pågående samhällsutvecklingen. Som en del av detta anslog man bland annat pengar för utveckling av digitala lärresurser till fylkeskommunerna, totalt femtio miljoner norska kroner. Samtliga fylkeskommuner, med undantag för Oslo, gick samman i NDLA – Nasjonal digital læringsarena –… Läs mera »


Virtuella laborationer stödjer reflektion och förståelse

Inquiry to Insight (I2I) är ett av de projekt som förra året fick stöd av Wallenberg Global Learning Network för att planera och vidareutveckla sin projektidé. Det rör sig om ett samarbete mellan Sven Lovén centrum för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet samt Hopkins Marine Station, som är en del av Stanford University. Två gymnasieskolor ingår också i projektet, Gullmarsgymnasiet… Läs mera »