Tagg: Nätverk


Dela Digitalt – utveckla tillsammans

Kunskapsdelning och samarbete är viktiga hörnstenar i allt skolutvecklingsarbete och underlättar vägen framåt. Det är onödigt att uppfinna hjulet en gång till, och det är bra att kunna vidga sina perspektiv med hjälp av andras insikter och erfarenheter. Men hur ska kommuner och skolor gå tillväga för att hitta projekt som liknar det man själv… Läs mera »


EduCloud – en lägesrapport från Finland

I slutet av oktober förra året skrev jag om invigningen av EduCloud – en öppen distribuerad teknisk lösning som ska ge lärare och elever i Finland enkel och smidig tillgång till digitala lärresurser. Tillsammans med de nya läroplanerna för grundskolan och gymnasiet, som börjar införas nästa år, ska EduCloud sätta fart på den finska skolans… Läs mera »