Tagg: Nyckelkompetens


Europeiska skoldatanätet och New Skills Agenda for Europe

10 juni presenterade EU-kommissionen en ny kompetensagenda för EU:s medlemsländer – New Skills Agenda for Europe. En förbättrad ekonomisk konkurrenskraft och en positiv samhällsutveckling i en global och digital värld förutsätter att medborgarnas kunskaper och förmågor stärks, breddas och fördjupas. Samtidigt lanserades tio åtgärder för att höja kompetensen i Europa. Dels handlar det om att… Läs mera »


DIGCOMP – EU:s ramverk för digital kompetens

2 november firade den vetenskapliga tidskriften Nordic Journal of Digital Literacy sitt tioårsjubileum med ett seminarium kring begreppet digital kompetens. Samtidigt gav man ut ett jubileumsnummer med artiklar från de tio årgångarna, och med ett förord där redaktören Morten Søby resonerar kring begreppets utveckling och förändring genom åren. Seminariet arrangerades i Oslo av Senter for… Läs mera »


Skolutveckling i digital riktning på Irland

I likhet med övriga medlemsländer i EU, arbetar Irland med att utveckla och förändra samhälle och ekonomi i digital riktning inom ramarna för Digital agenda för Europa. Här har skolan och resten av utbildningssektorn en stor och viktig plats. Sommaren 2013 presenterade Department of Communications, Energy and Natural Resources första fasen av en nationell digital strategi, Doing… Läs mera »


Den finska skolans digitala utveckling

Just nu pågår ett omfattande arbete med att utveckla den finska skolan för att stärka dess kvalitet och likvärdighet i ett globalt och alltmer digitalt samhälle. Nya läroplaner tas fram till förskolan och grundskolan, en molnbaserad tjänst för digitala lärresurser planeras, det ges statliga bidrag till skolor som satsar på att integrera it i undervisningen… Läs mera »


Mångsidigt med it i matematik, no och teknik

I september startar Skolverket en treårig fortbildningssatsning för att skapa ett nationellt nätverk av lärare i naturvetenskap och teknik som har till uppgift att utveckla undervisningen. Satsningen vänder sig till förskolan, grundskolan och gymnasiet. Tanken är att lärarna ska fungera som stöd för huvudman och skolledare i det systematiska utvecklings- och kvalitetsarbetet, och att de… Läs mera »


En undervisning som utvecklar nytänkande och handlingsförmåga

Initiativförmåga och företagaranda är en viktig kompetens som ofta behandlas i den internationella debatten kring utbildning och lärande. Den är också en av EU:s åtta nyckelkompetenser och hör alltså till de kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att kunna klara sig i samhället. Vår tid präglas av snabba förändringar inom alla samhällsområden, inte minst… Läs mera »


Smarta skolor på Irland

16 november förra året presenterade Taoiseach, den irländske regeringschefen Brian Cowen, en treårig plan för att utveckla skolan i en mer digital och samtida riktning. Tanken är att försöka skapa ‘smarta skolor’ och det är en del av det allmänna ramverk för en smart ekonomi som lanserades senhösten 2008. Den smarta ekonomin handlar om att… Läs mera »


Digital kompetens i den svenska skolan

Digitaliseringen och globaliseringen är på god väg att förändra tillvaron på ett genomgripande sätt i vår del av världen. Det innebär bland annat att skola, utbildning och lärande ställs inför helt andra krav och möjligheter än tidigare. I december 2006 presenterade Europaparlamentet sina rekommendationer för de åtta nyckelkompetenser som anses nödvändiga i dagens samhälle. Hit… Läs mera »