Tagg: Öppna data


Kunskap, minne och källkritik i en digital värld

Tidigare under året har jag skrivit om hur medie- och informationskunnighet i allt högre grad blir en avgörande uppgift för skolan, eftersom det bland annat är en nyckelfråga för yttrandefrihet och demokrati. I mars gavs UNESCO:s internationella ramverk Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen ut på svenska av Nordicom, och samtidigt presenterades en antologi,… Läs mera »


Öppna kulturarvsdata och skolan

Igår och idag arrangerade Digisam konferensen Öppna kulturarvsdata i Norden tillsammans med Riksarkivet och Media Evolution på Media Evolution City i Malmö. Konferensen är en del av programmet för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet det här året. Den digitala utvecklingen är ett av de teman som lyfts fram, och här är kulturområdet en viktig del…. Läs mera »


Öppen länkad data för skolan

I början av februari skrev jag om SIS fortsatta arbete med svenska it-standarder för lärande och med Skolfederation, en ny tjänst som är tänkt att fungera som nationell struktur för identifering och inloggning till nätbaserade lärresurser. Jag nämnde också projektet Öppen länkad data för skolan, som SIS driver året ut med finansiering från Vinnova, Sveriges… Läs mera »


Tekniska standarder gagnar pedagogisk utveckling

Igår arrangerade SIS, SKL och Stiftelsen DIU tillsammans seminariet Efter 1-1. Hur kan vi använda digitala lärresurser i skolan? Tre av presentationerna handlade om SIS fortsatta arbete med svenska it-standarder för lärande och Skolfederation, och jag koncentrerar mig på dem i det här inlägget. Detta är viktiga satsningar som kan få stor betydelse för den… Läs mera »


Förena de öppna nätverken med pedagogiken

The Cage 12 var en mötesplats på årets Skolforum där det gavs rum för intressanta tankar, samtal och workshops kring digitalisering, undervisning och lärande. Förra veckan skrev jag om hur öppna data på nätet kan fungera som kunskapskälla om världen, göra undervisningen mer autentisk och hjälpa eleverna att hantera en alltmer komplex och svåröverskådlig global… Läs mera »


Öppna data som kunskapskälla om världen

Det finns stora mängder öppna data tillgängliga på webben som kan användas som lärresurser i skolan. Ett exempel är statistik och annan information som ger kunskap om tillståndet i världen, hur det globala samhället förändras och vart vi är på väg. Detta talade Pernilla Näsfors, ansvarig för transparens och sociala medier på Sida, och Mikael… Läs mera »


Informationsöverflöd, kreativitet och förståelse

I onsdags, på Framtidens lärandes andra dag, inledde Jan Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion på KTH, med ett föredrag från den stora scenen. Hans budskap var att skolan måste uppmuntra barn och ungdomar att bli kreativa, kritiskt tänkande och ständigt lärande problemlösare. En viktig del av detta handlar om att vara på de studerandes intressen och… Läs mera »