Tagg: Öppna lärresurser


Välkommen till min plats – lokalhistoria och digital kompetens

Välkommen till min plats är ett projekt som drivs gemensamt av Wikimedia Sverige, Riksantikvarieämbetet och Stockholmskällan. Tillsammans med lärare och elever i sex klasser i Stockholms stad ska man skapa en öppen lärresurs kring elevernas närområden. Det rör sig om två klasser i åk 1-3, två i åk 4-6 och två klasser på gymnasiet Syftet… Läs mera »


Geoskolan – kartor, geodata och GIS för skolan

Geoskolan är en lärresurs som skapats av Lantmäteriet för att hjälpa lärare och elever att arbeta med kartor, geodata och GIS i undervisningen. Den här tjänsten är en sammansmältning av ett antal olika initiativ inom området, som genomförts i omgångar under flera år. Just nu pågår uppbyggnaden av en nationell infrastruktur för geodata, och Geoskolan… Läs mera »


USA:s nationella satsningar på att digitalisera skolan går vidare

Förra året skrev jag om kampanjen #GoOpen, som USA:s federala utbildningsdepartement drog i gång i slutet av oktober. Syftet är att uppmuntra delstater, skoldistrikt och lärare att börja använda öppna lärresurser och att samarbeta för att utveckla undervisningen med hjälp av it och digitala medier. Kampanjen drivs av Office of Educational Technology, som vill utmana… Läs mera »


Öppna lärresurser och skolans digitalisering i USA

I slutet av förra veckan drog USAs federala utbildningsdepartement igång kampanjen #GoOpen, som uppmuntrar delstater, skoldistrikt och lärare att börja använda öppna lärresurser i undervisningen. Samtidigt lanserades ett förslag på en ny förordning som innebär att undervisningsmaterial och andra lärresurser som tas fram med ekonomiskt stöd av departementet måste ha en öppen licens som tillåter… Läs mera »


Skolans behov av digitala lärresurser

Sommaren 2013 beslöt SKL och regeringen att tillsammans genomföra insatser för att främja digitalisering och digital samverkan inom viktiga samhällsområden. För skolans del resulterade detta efterhand i det webbaserade självskattningsverktyget LIKA samt bildandet av Nationellt forum för skolans digitalisering, en samverkansgrupp som samlar viktiga aktörer inom skolområdet. SKL och samverkansgruppen fick senare i uppdrag av… Läs mera »


Delstater i USA samarbetar om öppna lärresurser

Den här veckan organiserar Open Education Consortium för fjärde gången den årliga Open Education Week. Organisationer från olika delar av världen som arbetar med öppet lärande och öppna lärresurser, arrangerar fysiska möten och webbinarier där de lyfter viktiga frågor och problemställningar. Syftet är att uppmärksamma den utveckling som sker inom det här området och att… Läs mera »


Digitaliseringen av skolan i Frankrike

UNESCO Institute for Information Technologies in Education ger ut en serie rapporter om öppna digitala lärresurser och digitalisering av skola och högre utbildning i icke-engelskspråkiga länder. Förra året kom bland annat en rapport som beskriver utmaningar och möjligheter i Polen, som jag skrev om i slutet av november. Nu har det kommit en rapport om… Läs mera »


Digitala skolan – öppna lärresurser i Polen

I oktober publicerade Unesco Institute for Information Technologies in Education (IITE) en rapport om utmaningar och möjligheter för öppna lärresurser i Polen. Här ges en överblick av det arbete som är på gång just nu, såväl från statligt håll som bland olika gräsrotsorganisationer, i skolan och inom högre utbildning. Rapporten ingår i den serie som… Läs mera »


Internetfonden stöder öppna digitala lärresurser

Internetfonden och Webbstjärnan öppnar idag en fokusutlysning som gör det möjligt för pedagoger på grundskolan och gymnasiet att söka pengar för att utveckla öppna digitala lärresurser. Båda verksamheterna drivs av Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE), som förutom teknisk drift och administration av toppdomänen .se satsar på att stödja utvecklingen av Internet i Sverige. Igår hade jag… Läs mera »


Nya vägar i undervisningen med öppna lärresurser

Idag var det dags för Internetdagarna Forum i Stockholm, en upptakt till Internetdagarna som arrangeras imorgon och på onsdag. Här var syftet att ge rum för mindre evenemang att synliggöra och diskutera viktiga tankar och idéer. Ett av evenemangen var Internet och entreprenörskap i skolan, med programpunkter som vände sig till intresserade lärare på grundskolan… Läs mera »