Tagg: Personuppgiftslagen


Skolan och dataskyddsförordningen

25 maj nästa år träder EU:s dataskyddsförordning i kraft, vilket innebär att samtliga länder i unionen från och med den dagen kommer att ha gemensamma regler för personuppgiftsbehandling. Samtidigt upphör Personuppgiftslagen att gälla, även om de grundläggande principerna, som gällt sedan 1995, förblir desamma. Den nya lagen är avsedd att skydda fysiska personer och ge… Läs mera »


Molnet i undervisningen – möjligheter och hinder

Tjänster i molnet har på kort tid blivit en naturlig och närmast omistlig del av vardagen, såväl på fritiden som i skolan. Det är till exempel enklare än någonsin att skriva och redigera texter, att arbeta med bildbehandling, att lagra och dela filer och att lyssna på musik. Termerna moln och molntjänster betyder att infrastruktur… Läs mera »