Tagg: PISA


En global dialog kring skolans digitalisering

I måndags och igår arrangerade OECD, EU-kommissionen och Finlands regering den första upplagan av Global Education Industry Summit i Helsingfors. Toppmötet samlade intressenter inom utbildningsområdet från hela världen: utbildningsministrar och andra beslutsfattare, experter och facilitatorer inom utbildningsområdet samt ledande representanter för utbildningsindustrin. Syftet med det här toppmötet är att genom dialog lägga grunden till ett… Läs mera »


Irlands strategi för att digitalisera skolan

I onsdags presenterade Irlands utbildningsdepartement en strategi för att digitalisera skolan som sträcker sig över fem år och finansieras med 210 miljoner euro – landets största satsning någonsin inom det här området. Planerna för en sådan strategi nämndes redan 2011 i regeringsdeklarationen, och nu blir den alltså verklighet. För knappt ett år sedan skrev jag… Läs mera »


Vad krävs för att dra nytta av it i undervisningen?

Idag släppte OECD rapporten Students, Computers and Learning: Making the Connection, som bygger på analys av enkätsvar och resultat från PISA 2012. Här handlar det om användningen av it i undervisningen och vad det betyder för elevernas lärande inom några viktiga områden. Rapportens slutsats är att det inte är tillräckligt att satsa på hårdvara och… Läs mera »


OECD: Hur bör skolans undervisning se ut 2030?

Vilka kunskaper och förmågor blir viktiga när samhället utvecklas i en global och digital riktning? Vilka krav ställer det på styrdokumenten och på skolans undervisning? Dessa frågor står högt på dagordningen runt om i världens länder och mellanstatliga organisationer, och det vidtas åtgärder som ska främja nytänkande och förändring. Skolan ska – i möjligaste mån… Läs mera »


Kollaborativ digital problemlösning allt viktigare

Den digitala utvecklingens konsekvenser för arbetsmarknaden och för samhället blir ett allt hetare ämne i den internationella debatten. För knappt två år sedan presenterade oxfordforskarna Carl Benedikt Frey och Michael A. Osborne studien The Future Of Employment: How Susceptible Are Jobs To Computerisation?, som väckt stor uppmärksamhet. De visade att knappt hälften av dagens arbeten… Läs mera »


Vilka förmågor är viktiga för digital läsförståelse?

Medielandskapet förändras snabbt i en digital riktning och läsning på skärm blir en allt större och viktigare del av det dagliga läsandet. Vad innebär det för kraven på läsförståelse? Är traditionella läsfärdigheter och -förmågor tillräckliga, eller behöver vi utveckla nya för att verkligen dra nytta av de nya medier som växer fram på nätet? Detta… Läs mera »


Den digitala läsförståelsen blir allt viktigare

Digital läsförståelse är en förmåga som blir allt mer betydelsefull i dagens samhälle. Det handlar om att kunna söka, sammanföra, värdera och tolka information för att få fram det som krävs för att besvara frågor och lösa problem. Den första internationella undersökningen inom det här området gjordes inom ramen för PISA 2009, och idag har… Läs mera »


Den andra digitala klyftan

På onsdag är det dags för OECD att släppa en ny rapport inom ramen för satsningen New Millennium Learners (NML): Are the New Millennium Learners Making the Grade? Den kan dock läsas redan nu i pdf-format – och här finns det mycket att fundera över! Jag nämnde i slutet av februari att rapporten var på… Läs mera »