Tagg: Ramverk


Ramverk för datavetenskap i skolan

I februari tog jag upp Computer Science for All – en satsning från president Obama som syftar till att göra datavetenskap till en integrerad del i den amerikanska skolan, från förskola till gymnasium. Den digitala utvecklingen präglar redan arbetsliv och vardag och är på god väg att forma om samhället, konstaterade Obama i sitt veckotal… Läs mera »


DIGCOMP – EU:s ramverk för digital kompetens

2 november firade den vetenskapliga tidskriften Nordic Journal of Digital Literacy sitt tioårsjubileum med ett seminarium kring begreppet digital kompetens. Samtidigt gav man ut ett jubileumsnummer med artiklar från de tio årgångarna, och med ett förord där redaktören Morten Søby resonerar kring begreppets utveckling och förändring genom åren. Seminariet arrangerades i Oslo av Senter for… Läs mera »


Irlands strategi för att digitalisera skolan

I onsdags presenterade Irlands utbildningsdepartement en strategi för att digitalisera skolan som sträcker sig över fem år och finansieras med 210 miljoner euro – landets största satsning någonsin inom det här området. Planerna för en sådan strategi nämndes redan 2011 i regeringsdeklarationen, och nu blir den alltså verklighet. För knappt ett år sedan skrev jag… Läs mera »


Kunna koda av är lika viktigt som att kunna koda

27-28 maj arrangerades European Media and Information Literacy Forum 2014 i Unescos högkvarter i Paris. Konferensen, arrangerades gemensamt av EU-kommissionen och UNESCO. Beslutsfattare, forskare, lärare, folk från mediabranschen och många andra samlades för att resonera kring vad som kan göras för att lyfta medie- och informationskunnighet i Europa och för att fart på nationella initiativ… Läs mera »


Framtidens skola utreds i Norge

I det sista inlägget förra året tog jag upp Barnehagemonitor 2013 och Monitor skole 2013 – två rapporter som beskriver och analyserar hur it används i den norska förskolan och skolan. Båda rapporterna visar att skolledningens inställning och lärarnas förståelse av hur it kan användas för att utveckla och fördjupa elevernas lärande är avgörande faktorer… Läs mera »


Regeringen, SKL och skolans digitalisering

Strax före midsommar slöt regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en överenskommelse om att genomföra insatser för att främja digitalisering och digital samverkan inom olika samhällsområden. För skolans del handlar det om att ta fram ett ramverk som kan användas som stöd i det digitala utvecklingsarbetet och att etablera en samverkansgrupp med viktiga aktörer… Läs mera »


Kritiska kunskaper i det digitala medielandskapet

För en månad sedan tog jag upp tecken på att medie- och informationskunnighet börjar synas på den skolpolitiska dagordningen i Sverige och de andra nordiska länderna. Ett avgörande skäl till detta är att dessa kunskaper spelar en nyckelroll i den demokratiska samhällsutvecklingen nu när ett digitalt, hypermedialt, interaktivt och socialt medielandskap växer fram. Jag nämnde… Läs mera »