Tagg: Robotar


Leva och lära i ett digitaliserat samhälle

I torsdags förra veckan arrangerade forskningsprojektet DiDiDi vid Åbo Akademi i Vasa seminariedagen Medietanken 2017. Dagens tema var verksamhetskulturen i den digitala skolan: Hur förändrar digitaliseringen undervisning och lärande i skolan? Seminariedagen innehöll två nyckelföreläsningar som streamades över nätet och som även kan ses i efterhand. Den första hölls av Linda Mannila, fil. dr. i… Läs mera »


Vad händer när en robot kommer till skolan?

Intresset för robotar, maskinlärande och artificiell intelligens växer – och det börjar även märkas i skolan, såväl här i Sverige som i andra länder. För två år sedan tog jag upp det EU-finansierade forskningsprojektet EMOTE – Embodied perceptive tutors for empathy-based learning – som nyligen avslutades. Här undersöktes hur en talande social robot som Nao… Läs mera »


Kollaborativ digital problemlösning allt viktigare

Den digitala utvecklingens konsekvenser för arbetsmarknaden och för samhället blir ett allt hetare ämne i den internationella debatten. För knappt två år sedan presenterade oxfordforskarna Carl Benedikt Frey och Michael A. Osborne studien The Future Of Employment: How Susceptible Are Jobs To Computerisation?, som väckt stor uppmärksamhet. De visade att knappt hälften av dagens arbeten… Läs mera »


Kan skolan utvecklas utan teknologiförståelse?

Hösten 2012 skrev jag om det danska forskningsprojektet Technucation – Technological Literacy and New Employee Driven Innovation through Education – som finansierats av Det Strategiska Forskningsråd.  Här har forskare under fyra år undersökt begreppet teknologiförståelse; hur det kan bli en viktig del av lärares och sjuksköterskors kompetens och hur det kan hjälpa dem att utveckla… Läs mera »


En robot som hjälplärare i skolan?

Den ökade betydelsen av fysiska robotar och artificiell intelligens (AI) är på väg att bli en viktig fråga i den internationella samhällsdebatten. Fysiska robotar finns inte längre bara i industrin, utan de kan även klippa gräset, utföra enkla ärenden och dammsuga, och det börjar dyka upp servicerobotar på sjukhus, i butiker, i lagerlokaler och på… Läs mera »