Tagg: Säkerhet


Säker användning av nätet

Aktuella undersökningar visar att mer än varannan svensk förälder oroar sig för att deras barn ska nätmobbas. Bland tonårsföräldrar är många bekymrade över vad barnen gör på nätet och vilka risker som de kan innebära. Samtidigt är det tydligt att eleverna är intresserade av att prata mer om sitt liv på nätet i skolan och… Läs mera »


Leva och lära i ett digitaliserat samhälle

I torsdags förra veckan arrangerade forskningsprojektet DiDiDi vid Åbo Akademi i Vasa seminariedagen Medietanken 2017. Dagens tema var verksamhetskulturen i den digitala skolan: Hur förändrar digitaliseringen undervisning och lärande i skolan? Seminariedagen innehöll två nyckelföreläsningar som streamades över nätet och som även kan ses i efterhand. Den första hölls av Linda Mannila, fil. dr. i… Läs mera »


Monitor 2016 – digitaliseringen av skolan i Norge

I tisdags presenterades den sjunde utgåvan av Monitor skole, som genomförs av Senter for IKT i utdanningen (och dess föregångare ITU) sedan 2003. Monitor skole är en kvantitativ enkätbaserad undersökning som ger en översiktlig bild av hur det går med den norska skolans digitala utveckling. Den beskriver bland annat elevernas digitala kompetens, skolornas digitala infrastruktur,… Läs mera »


Vad betyder it i förskolan för barns utveckling?

I december förra året utlyste Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold en offentlig upphandling av ett forsknings- och utvecklingsprojekt kring den pedagogiska användningen av it och digitala medier i förskolan: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, læring og trivsel. Det ingår i strategin för digital välfärd 2013-2020,… Läs mera »


En medveten medieanvändning blir allt viktigare

Den här veckan arrangerar Statens medieråd för första gången MIK-veckan: en satsning som vill öka förståelsen av ungas medievardag och lyfta fram de kunskaper och förhållningssätt som den kräver. MIK-veckan vänder sig till skolan, biblioteket och hemmet. Såväl föräldrar som de yrkesgrupper som arbetar nära barn och ungdomar behöver utveckla en bättre förståelse av dagens… Läs mera »


Medie- och informationskunnighet – en allt viktigare demokratifråga

I fredags eftermiddag, sista dagen på årets Framtidens lärande, samlades Helén Ängmo, överdirektör på Skolverket, Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd och Erik Fichtelius, vd på UR, till ett panelsamtal om medie- och informationskunnighet som modererades av Isabella Grybe. Utgångspunkten för samtalet var UNESCO:s internationella ramverk för skola och lärarutbildning, som Nordicom nyligen översatt till… Läs mera »


Ungas digitala delaktighet och säkerhet

När barns och ungdomars användning av digitala medier kommer på tal i den allmänna debatten, är det ofta näthat, mobbing, grooming och andra hot och risker som hamnar i förgrunden. Detta trots att deras digitala delaktighet och förmåga att hantera den digitala utvecklingen är bland de avgörande framtidsfrågorna. Jan Gulliksen, som leder arbetet i Digitaliseringskommissionen,… Läs mera »


Riktlinjer för ungas digitala umgänge

Idag är det för sjunde året i rad dags att fira Safer Internet Day, ett initiativ från EU-nätverket Insafe som syftar till att få igång samtal och reflektioner kring ungdomars nätanvändning. Här i Sverige är det Medierådet som håller i trådarna. Håll utkik på Kolla Källan för artiklar och reportage som belyser dagens arrangemang! Det… Läs mera »


Det krävs förståelse och kunskap för att surfa lugnt!

Förra onsdagen arrangerades Surfa Lugnt-dagen i Stockholm, där experter och sakkunniga inom olika områden resonerade och gav råd kring hur både barn och vuxna bör bete sig för att undvika onödiga risker på Internet. Arrangemanget är en del av kampanjen Surfa Lugnt, som sedan tre år tillbaka drivs av ett nätverk av myndigheter och organisationer… Läs mera »