Tagg: Särskilt stöd


Teknikstöd för elever med kognitiva svårigheter

I oktober 2011 fick Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag av regeringen att undersöka hur digitala hjälpmedel kan användas i skolan för att ge stöd åt elever med kognitiva svårigheter. Under tre terminer genomfördes ett nationellt utredningsarbete parallellt med försöksverksamheten Teknikstöd i skolan på gymnasiet, gymnasiesärskolan, i vuxenutbildningen och på särvux i två kommuner och ett kommunförbund.  För… Läs mera »


En digital uppgradering av utbildningssystemet

Technology Enhanced Learning Research Programme (TEL) är en femårig brittisk storsatsning som startade 2007 och som avslutas i december. Ett trettiotal universitet och drygt etthundrafemtio forskare deltar i projektet som har en samlad budget på tolv miljoner pund. Arbetet leds av professor Richard Noss på London Knowledge Lab, och syftar till att ta reda på… Läs mera »


Svenska it-standarder för lärande

Det är självklart att det krävs en fungerande infrastruktur för att it-utvecklingens möjligheter ska kunna förverkligas i skolan. Hårdvaran och nätanslutningarna är en del av detta, men det finns också ”en mjukare del” som inte får glömmas bort: hanteringen av innehåll. Här handlar det om att tillämpa standarder för att göra det enklare att integrera… Läs mera »


Digitala medier, standardisering och tillgänglighet

Förra månaden nämnde jag, i all korthet, att SIS och en rad deltagande företag och organisationer är i gång med att ta fram it-standarder för lärande som ska användas i den svenska skolan. En viktig aspekt är att se till att lärplattformar och digitala lärresurser utformas på ett enhetligt sätt, så att de blir tillgängliga… Läs mera »