Tagg: Skola-arbetsliv


Computer Science for All – nytt initiativ i USA

I lördags meddelade president Obama i sitt veckotal att han i sitt budgetförslag för 2017 kommer att föreslå att drygt fyra miljarder dollar ges till den treåriga satsningen Computer Science for All, som är tänkt att på allvar föra in datavetenskap – it, datalogiskt tänkande, digitalt skapande och makerkultur – i det amerikanska skolsystemet. Detta… Läs mera »


Ämnesövergripande och skapande programmering

I tisdags och onsdags arrangerade Senter for IKT i utdanningen och Nordahl Grieg videregående skole gemensamt konferensen Spill og Koding 2015 i Bergen. Konferensen dokumenterades av elever på skolan genom artiklar och filmer och streamades även direkt på Youtube. Under de två dagarna arrangerades föreläsningar och workshops som ur olika perspektiv visade hur datorspel och… Läs mera »


Hur ska skolan se ut i Nederländerna 2032?

I slutet av förra året nämnde jag kort Onderwijs 2032, Nederländernas stora satsning på att skapa en skola som kan möta samhällsutvecklingen. För att klara detta bjuder utbildningsdepartementet in till dialog på och utanför nätet, där forskning, näringsliv, organisationer och allmänhet kan bidra med synpunkter och perspektiv. I likhet med bland andra Norge och Finland,… Läs mera »


Ett kunskapsunderlag för framtidens skola i Norge

I januari förra året skrev jag om den arbetsgrupp som tillsatts före stortingsvalet av den dåvarande norska regeringen för att utreda framtidens skola. Arbetet har letts av pedagogikprofessorn Sten Ludvigsen, och går i Norge under namnet Ludvigsen-utvalget. Igår släpptes huvudutredningen, som nu ska på remiss till 15 oktober. Utredningens syfte har varit att undersöka om den… Läs mera »


Utbildning och lärande i samspel med samhället

För nästan exakt ett år sedan skrev jag om det då nystartade amerikanska projektet Cities of Learning, som drivs av Connected Learning Alliance, med stöd av MacArthur Foundation. Under sommaren 2014 kopplade fyra storstäder samman offentliga, privata, fysiska och digitala lärresurser för att ge barn och ungdomar en kreativ lärmiljö som förenar formellt och informellt… Läs mera »


Kollaborativ digital problemlösning allt viktigare

Den digitala utvecklingens konsekvenser för arbetsmarknaden och för samhället blir ett allt hetare ämne i den internationella debatten. För knappt två år sedan presenterade oxfordforskarna Carl Benedikt Frey och Michael A. Osborne studien The Future Of Employment: How Susceptible Are Jobs To Computerisation?, som väckt stor uppmärksamhet. De visade att knappt hälften av dagens arbeten… Läs mera »


En robot som hjälplärare i skolan?

Den ökade betydelsen av fysiska robotar och artificiell intelligens (AI) är på väg att bli en viktig fråga i den internationella samhällsdebatten. Fysiska robotar finns inte längre bara i industrin, utan de kan även klippa gräset, utföra enkla ärenden och dammsuga, och det börjar dyka upp servicerobotar på sjukhus, i butiker, i lagerlokaler och på… Läs mera »


Staden som lärmiljö i ett digitalt samhälle

I sommar satsar fyra amerikanska storstäder på att ge unga tillgång till så många som möjligt av stadens alla lärresurser: offentliga och privata, fysiska och digitala. Chicago, Dallas, Los Angeles och Pittsburgh vill alla bli Cities of Learning som drar nytta av kunskaperna hos stadens institutioner, organisationer och företag. Sommarlovet ska användas som avstamp för… Läs mera »


OECD om globala trender som påverkar skolan

I slutet av januari gav OECD ut boken Trends Shaping Education 2013, som ger en lättläst presentation av viktiga globala utvecklingsprocesser som påverkar skola och utbildning. Syftet är att ge beslutsfattare, skolledare, lärare, föräldrar och alla andra intresserade en översiktlig bild av hur världen förändras, och att stimulera till tankar och diskussioner om vad detta… Läs mera »


Laborera med framtidens möjligheter

Fremtidslaboratoriet är en dansk satsning som går ut på att föra in den snabba teknikutvecklingens möjligheter i skolans undervisning med deltagande och kollaborativa arbetssätt. Det hela startade som ett lokalt och regionalt utvecklingsprojekt våren 2009, med stöd av Region Midtjylland, Horsens kommun, Ole Kirks Fond och det privata näringslivet, men vänder sig från och med… Läs mera »