Tagg: Skolfederation


It-lösningar för skolor på gång

Den 14 september arrangerade Skolfederation ett erfarenhetsutbyte i Botkyrka. På förmiddagen delade Botkyrka kommun med sig av sina erfarenheter kring det lokala arbetet med att digitalisera skolan. Efter lunch gav Skolfederation, SKL och Skolverket en inblick i vad de arbetar med och vad som är på gång. I det här inlägget kommer jag att sammanfatta… Läs mera »


Geoskolan – kartor, geodata och GIS för skolan

Geoskolan är en lärresurs som skapats av Lantmäteriet för att hjälpa lärare och elever att arbeta med kartor, geodata och GIS i undervisningen. Den här tjänsten är en sammansmältning av ett antal olika initiativ inom området, som genomförts i omgångar under flera år. Just nu pågår uppbyggnaden av en nationell infrastruktur för geodata, och Geoskolan… Läs mera »


SIS vägleder om tillgång till digitala lärresurser

Det räcker inte att lärare och elever blir duktiga på att använda datorer och plattor för att de ska öka sin digitala kompetens. Skolor behöver också en bättre tillgång till digitala lärresurser. För att tillgången till digitalt skolmaterial ska kunna öka behöver huvudmän och leverantörer ha kunskap om tekniska standarder och lösningar som underlättar detta…. Läs mera »


Hur går det med digitaliseringen av skolan?

OECDs rapport Students, Computers and Learning: Making the Connection, som kom för två veckor sedan, visar att det inte räcker med hårdvara och infrastruktur för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter i skolan. Beslutsfattare, skolledare och lärare måste ha visioner och kunskaper som kopplar samman elever, datorer och lärande på bra sätt för att digitaliseringen… Läs mera »


Hur kan lärandeanalytik vara till nytta för skolan?

I början av veckan ljöd startskottet för LACE – Learning Analytics Community Exchange – i Bryssel. Det rör sig om ett två och ett halvt år långt EU-projekt som finansieras inom ramen för det sjunde ramprogrammet för forskning och innovation. Högskolor, myndigheter, företag och organisationer från sex EU-länder samt Norge deltar i projektet, däribland Skolverket…. Läs mera »


Nästa steg framåt för Skolfederation

Arbetet med it-standarder för lärande, som pågår i en teknisk kommitté på SIS sedan mars 2011, spelar en stor roll för digitaliseringen av den svenska skolan. Tekniska standarder är värdefulla för den pedagogiska utvecklingen och möjliggör att lärplattformar och digitala lärresurser blir lätt tillgängliga för alla. Det handlar om att ta fram ämnesordlistor och att… Läs mera »


Regeringen, SKL och skolans digitalisering

Strax före midsommar slöt regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en överenskommelse om att genomföra insatser för att främja digitalisering och digital samverkan inom olika samhällsområden. För skolans del handlar det om att ta fram ett ramverk som kan användas som stöd i det digitala utvecklingsarbetet och att etablera en samverkansgrupp med viktiga aktörer… Läs mera »


Digitala lärresurser – tillgång och användning

I måndags arrangerades en heldag på Internetdagarna Forum som helt ägnades åt Internet och entreprenörskap i skolan. Jag skrev om ett av seminarierna, som tog upp hur öppna lärresurser kan skapa nya vägar för skolans undervisning. I onsdags, på de ordinarie Internetdagarna, hölls ett mer problematiserande panelsamtal som knöt an till samma tema. Rubriken löd:… Läs mera »


Svenska it-standarder för lärande

Det är självklart att det krävs en fungerande infrastruktur för att it-utvecklingens möjligheter ska kunna förverkligas i skolan. Hårdvaran och nätanslutningarna är en del av detta, men det finns också ”en mjukare del” som inte får glömmas bort: hanteringen av innehåll. Här handlar det om att tillämpa standarder för att göra det enklare att integrera… Läs mera »


Skolbiblioteket – det obegränsade rummet

Skolbibliotek blev ett obligatoriskt ansvarsområde för alla kommuner och skolor i och med den nya skollagen, som trädde i kraft 1 juli förra året. Men vad är egentligen ett modernt skolbibliotek och hur ska det se ut och fungera för att verkligen kunna uppfylla sin pedagogiska roll i skolans verksamhet? Detta problematiserar just nu Krister… Läs mera »