Tagg: språkutveckling


SKL satsar på STL – digitalisering och språkutveckling

12 maj samlades utvecklingsledare, rektorer och blivande utvecklingsagenter från tjugo skolor i elva kommuner hos SKL i Stockholm för en första träff i fortbildningssatsningen STL – Skriva sig till lärande. Sollentuna kommun arbetar sedan fem år med en framgångsrik modell som kopplar samman användningen av digitala verktyg och tjänster med de nyckelfaktorer som enligt forskningen… Läs mera »


Digitaliseringen och barns utveckling i förskolan

Strax före nyår avslutades ett danskt kvalitativt forskningsprojekt som pågått under hela 2015: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring. Projektet finansierades och sattes igång av Utbildningsdepartementet, Styrelsen for IT og Læring samt Kommunernes Landsforening. Det genomfördes av tre forskargrupper vid Århus universitet och Professionshøjskolen UCC tillsammans… Läs mera »


Litteracitet i ett digitalt samhälle

Bok- & Bibliotek i Göteborg, som i år firar trettioårsjubileum, är igång! Mässan har som vanligt en bred inriktning och vänder sig till många olika målgrupper. En viktig sådan utgörs av alla yrkesgrupper som är verksamma med undervisning och lärande i skolan, alltifrån beslutsfattare till skolledare, lärare, specialpedagoger och skolbibliotekarier. Faktum är att Bok- och bibliotek är… Läs mera »


Skolbibliotekets funktioner i en digitaliserad skola

I onsdags arrangerade Skolverket ett heldagsseminarium i Stockholm för att belysa skolbibliotekets roll och funktion ur olika aktörers perspektiv – och för att i möjligaste mån försöka ge en helhetsbild. Här rymdes både Skolinspektionen, SKL, exempel på strategier och utvecklingsarbete i enskilda kommuner och inblickar i skolbibliotekariens vardag. Flera av deltagarna beskrev löpande seminariet på… Läs mera »


Att ha kunskap eller att vara frågvis?

Den nya skollag som trädde i kraft vid halvårsskiftet förra året slår fast att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek som stöd för lärande och kunskapsutveckling i alla ämnen. Det är skolhuvudmännen som ansvarar för detta, och Skolinspektionen ska i sina granskningar undersöka att alla kommuner och friskolor verkligen följer lagen. Just nu är… Läs mera »