Tagg: Standarder


It-lösningar för skolor på gång

Den 14 september arrangerade Skolfederation ett erfarenhetsutbyte i Botkyrka. På förmiddagen delade Botkyrka kommun med sig av sina erfarenheter kring det lokala arbetet med att digitalisera skolan. Efter lunch gav Skolfederation, SKL och Skolverket en inblick i vad de arbetar med och vad som är på gång. I det här inlägget kommer jag att sammanfatta… Läs mera »


I Norge ska skolans digitala lärresurser vara tillgängliga för alla

I förra veckan meddelade den norska regeringen att man vill införa krav på att lärplattformar och andra digitala lärresurser ska vara tillgängliga för alla. Under våren 2017 kommer ett lagförslag att läggas fram i Stortinget. Lagen om diskriminering och tillgänglighet slår fast att fysiska miljöer samt fysiska och digitala produkter och tjänster ska utformas så… Läs mera »


SIS vägleder om tillgång till digitala lärresurser

Det räcker inte att lärare och elever blir duktiga på att använda datorer och plattor för att de ska öka sin digitala kompetens. Skolor behöver också en bättre tillgång till digitala lärresurser. För att tillgången till digitalt skolmaterial ska kunna öka behöver huvudmän och leverantörer ha kunskap om tekniska standarder och lösningar som underlättar detta…. Läs mera »


Öppna lärresurser och skolans digitalisering i USA

I slutet av förra veckan drog USAs federala utbildningsdepartement igång kampanjen #GoOpen, som uppmuntrar delstater, skoldistrikt och lärare att börja använda öppna lärresurser i undervisningen. Samtidigt lanserades ett förslag på en ny förordning som innebär att undervisningsmaterial och andra lärresurser som tas fram med ekonomiskt stöd av departementet måste ha en öppen licens som tillåter… Läs mera »


ViRum – ett virtuellt gymnasium för Svenskfinland

Gymnasieskolorna i Svenskfinland är ofta små och de är spridda över ett ganska stort geografiskt område. Därför är det svårt för många av dem att erbjuda ett omfattande kursutbud och att ge alla elever lika möjligheter i sin utbildning. Ett virtuellt gymnasium – med kurser som eleverna kan följa oavsett var de går i skolan… Läs mera »


Lärarspindeln gör lärares lärresurser sökbara

Under de senaste par, tre åren har jag vid flera tillfällen tagit upp det arbete som  syftar till att bygga en digital infrastruktur för den svenska skolan. Jag har skrivit om it-standarder för lärande, styrdokumenten i molnet, öppen länkad data för skolan och Skolfederation. Allt det här vilar på internationella standarder och lägger en både… Läs mera »


Nästa steg framåt för Skolfederation

Arbetet med it-standarder för lärande, som pågår i en teknisk kommitté på SIS sedan mars 2011, spelar en stor roll för digitaliseringen av den svenska skolan. Tekniska standarder är värdefulla för den pedagogiska utvecklingen och möjliggör att lärplattformar och digitala lärresurser blir lätt tillgängliga för alla. Det handlar om att ta fram ämnesordlistor och att… Läs mera »


Öppna kulturarvsdata och skolan

Igår och idag arrangerade Digisam konferensen Öppna kulturarvsdata i Norden tillsammans med Riksarkivet och Media Evolution på Media Evolution City i Malmö. Konferensen är en del av programmet för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet det här året. Den digitala utvecklingen är ett av de teman som lyfts fram, och här är kulturområdet en viktig del…. Läs mera »


Öppen länkad data för skolan

I början av februari skrev jag om SIS fortsatta arbete med svenska it-standarder för lärande och med Skolfederation, en ny tjänst som är tänkt att fungera som nationell struktur för identifering och inloggning till nätbaserade lärresurser. Jag nämnde också projektet Öppen länkad data för skolan, som SIS driver året ut med finansiering från Vinnova, Sveriges… Läs mera »


Tekniska standarder gagnar pedagogisk utveckling

Igår arrangerade SIS, SKL och Stiftelsen DIU tillsammans seminariet Efter 1-1. Hur kan vi använda digitala lärresurser i skolan? Tre av presentationerna handlade om SIS fortsatta arbete med svenska it-standarder för lärande och Skolfederation, och jag koncentrerar mig på dem i det här inlägget. Detta är viktiga satsningar som kan få stor betydelse för den… Läs mera »