Tagg: Surfplatta


Digitaliseringen av skolan är igång i Frankrike

7 maj 2015 presenterade president Hollande Frankrikes nationella plan för att digitalisera skolan, som sträcker sig till och med 2019. När det nya läsåret startade i september, inleddes en ny etapp i det pågående utvecklingsarbetet. Förberedelserna för att utveckla den franska skolan i en digital riktning har satt fart under de senaste tre åren. Sommaren… Läs mera »


Utveckla undervisningen med surfplattor

I början av februari skrev jag om Creative Classrooms Lab, ett tvåårigt utvecklingsprojekt drivet av Europeiska skoldatanätet, som avslutades i maj. Det övergripande syftet var att undersöka hur surfplattans tekniska möjligheter kan utnyttjas för att utveckla undervisning och lärande – och vad som krävs för att eleverna, med hjälp och stöd av läraren, ska utvecklas… Läs mera »


Hur förändrar it lärares tänkande och arbetssätt?

Förra veckan skrev jag om Finlands nya läroplan för grundskolan LP 2016, som införs till hösten nästa år. Läroplanens övergripande mål är pedagogisk förnyelse, förändring av skolans verksamhetskultur och utveckling av elevernas mångsidiga kompetens, inte minst digitala kunskaper och förmågor. Den här veckan tittar jag närmare på ett seminarium som arrangerades av Åbo Akademi och Vasa… Läs mera »


Unga, it och medier – på fritiden och i skolan

Idag presenterade Statens medieråd för sjätte gången sin enkätundersökning Ungar och medier, som genomförts vartannat år sedan 2005. Resultatet beskrivs i tre rapporter: Småungar och medier 2015 (barn noll till åtta år), Ungar och medier 2015 (barn och ungdomar nio till arton år) samt Föräldrar och medier 2015 (vårdnadshavare till barn och ungdomar mellan nio… Läs mera »


Creative Classrooms Lab – surfplattor i skolan

Creative Classrooms Lab är ett av de projekt som Europeiska skoldatanätet driver för att undersöka hur it och digitala medier kan användas för att utveckla lärarnas undervisning och elevernas lärande, från grundskolan till gymnasiet. iTEC, som jag tidigare skrivit om, hör till de avslutade satsningar som nu fungerar som grund för det fortsatta arbetet. I… Läs mera »


Nya perspektiv med surfplattor i undervisningen

Många skolor och kommuner satsar på varsin dator till elever och lärare. För det mesta rör det sig om bärbara datorer, men några satsar helt eller delvis på surfplattor, exempelvis ipads. Forskningsprojektet Unos uno visade i sin slutrapport att en-till-en handlar om långsiktig utveckling som kräver förändring av arbetsprocesser, arbetsorganisation och arbetsvillkor i skolan för… Läs mera »


Pedagogisk utveckling med lärplattor i förskolan

Mediacenter i Västerbottens län arbetar sedan något år tillbaka med fortbildning och pedagogisk utveckling med ipads i förskolan. I likhet med många andra inom skolans värld använder Mediacenter uttrycket lärplattor för att understryka att det inte främst rör sig om underhållning, utan att den digitala tekniken används för barnens kognitiva utveckling och lärande. Fortbildningsarbetet med… Läs mera »


UNESCO presenterar forskning om mobilt lärande

Under fem veckor, från och med förra veckan, publicerar UNESCO tolv working papers som tar upp forskning om och erfarenheter av mobilt lärande i hela världen. Här belyser man en rad olika satsningar på mobilt lärande, resonerar kring vilka konsekvenser den pedagogiska mobilanvändningen får för nationella it-policies och ger exempel på hur teknikutvecklingen kan stödja… Läs mera »


Från Parasoll och plattor till bloggar och en-till-en

På den första upplagan av mässan och konferensen SETT i Kista, som arrangerades 25-26 april, fanns skolutvecklare och lärare från ett antal kommuner på plats för att presentera sina digitala perspektiv på skolan, i montrar eller på föreläsningar. I det här inlägget tänker jag ge en inblick i vad som just nu är på gång… Läs mera »