Tagg: Teknik


Matematik- och tekniklärare ska undervisa om programmering

Programmering är en del av elevers digitala kompetens. Därför ska matematik- och tekniklärare på grundskolan undervisa om programmering. I början av mars beslutade regeringen om förändringar i skolans styrdokument som träder i kraft nästa läsår. För grundskolans del innebär det bland annat att digital kompetens och programmering förstärks och tydliggörs i kursplanerna för matematik och… Läs mera »


Mångsidigt med it i matematik, no och teknik

I september startar Skolverket en treårig fortbildningssatsning för att skapa ett nationellt nätverk av lärare i naturvetenskap och teknik som har till uppgift att utveckla undervisningen. Satsningen vänder sig till förskolan, grundskolan och gymnasiet. Tanken är att lärarna ska fungera som stöd för huvudman och skolledare i det systematiska utvecklings- och kvalitetsarbetet, och att de… Läs mera »


Undersöka, förstå och berätta

I onsdags och torsdags arrangerade Ung kommunikation sin avslutningskonferens Då. Nu. Och sen då? på Linnéuniversitetet i Växjö. Ung Kommunikation var ett utvecklingsprojekt som drevs från 2006 av Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska Högskola med stöd av KK-stiftelsen. Det övergripande syftet var att i samverkan med resten av samhället arbeta för att integrera samhällsutveckling, digitala medier… Läs mera »


Laborera med framtidens möjligheter

Fremtidslaboratoriet är en dansk satsning som går ut på att föra in den snabba teknikutvecklingens möjligheter i skolans undervisning med deltagande och kollaborativa arbetssätt. Det hela startade som ett lokalt och regionalt utvecklingsprojekt våren 2009, med stöd av Region Midtjylland, Horsens kommun, Ole Kirks Fond och det privata näringslivet, men vänder sig från och med… Läs mera »


Klara direktiv för Teknikdelegationen

Teknikdelegationen är en ny satsning från regeringen som ska föreslå åtgärder för att öka ungdomars intresse för högre utbildningar inom matematik, naturvetenskap, teknik och IT. Arbetet kommer att ledas av Leif Johansson, VD och koncernchef för Volvo. Övriga ledamöter kommer att tillsättas under hösten och resultatet ska redovisas senast 30 april 2010. Bakgrunden till detta… Läs mera »