Tagg: Tillgänglighet


I Norge ska skolans digitala lärresurser vara tillgängliga för alla

I förra veckan meddelade den norska regeringen att man vill införa krav på att lärplattformar och andra digitala lärresurser ska vara tillgängliga för alla. Under våren 2017 kommer ett lagförslag att läggas fram i Stortinget. Lagen om diskriminering och tillgänglighet slår fast att fysiska miljöer samt fysiska och digitala produkter och tjänster ska utformas så… Läs mera »


SIS vägleder om tillgång till digitala lärresurser

Det räcker inte att lärare och elever blir duktiga på att använda datorer och plattor för att de ska öka sin digitala kompetens. Skolor behöver också en bättre tillgång till digitala lärresurser. För att tillgången till digitalt skolmaterial ska kunna öka behöver huvudmän och leverantörer ha kunskap om tekniska standarder och lösningar som underlättar detta…. Läs mera »


Nästa steg framåt för Skolfederation

Arbetet med it-standarder för lärande, som pågår i en teknisk kommitté på SIS sedan mars 2011, spelar en stor roll för digitaliseringen av den svenska skolan. Tekniska standarder är värdefulla för den pedagogiska utvecklingen och möjliggör att lärplattformar och digitala lärresurser blir lätt tillgängliga för alla. Det handlar om att ta fram ämnesordlistor och att… Läs mera »


Distansundervisning – långt borta men ändå nära

Igår arrangerade SKL tillsammans med DIU/Framtidens lärande seminariet Långt borta men nära, för att visa på de möjligheter som den tekniska och pedagogiska utvecklingen ger för att anpassa undervisningen till olika elevers behov på distans, över nätet. Skälet till detta är en statlig utredning som presenterades i november förra året och som nu är ute… Läs mera »


Öppen länkad data för skolan

I början av februari skrev jag om SIS fortsatta arbete med svenska it-standarder för lärande och med Skolfederation, en ny tjänst som är tänkt att fungera som nationell struktur för identifering och inloggning till nätbaserade lärresurser. Jag nämnde också projektet Öppen länkad data för skolan, som SIS driver året ut med finansiering från Vinnova, Sveriges… Läs mera »


Tekniska standarder gagnar pedagogisk utveckling

Igår arrangerade SIS, SKL och Stiftelsen DIU tillsammans seminariet Efter 1-1. Hur kan vi använda digitala lärresurser i skolan? Tre av presentationerna handlade om SIS fortsatta arbete med svenska it-standarder för lärande och Skolfederation, och jag koncentrerar mig på dem i det här inlägget. Detta är viktiga satsningar som kan få stor betydelse för den… Läs mera »


Digitala lärresurser på gång i USA:s delstater

I början av februari skrev jag om Digital Textbook Playbook, en vägledning tänkt att hjälpa USA:s skolledare och lärare att gå över till digitala läromedel och – resurser i undervisningen inom de kommande fem åren. För ett par veckor sedan kom SETDA, State Educational Technology Directors Association, med en rapport som pekar i samma riktning:… Läs mera »


Handlingsplan för digitalisering av skolan i Wales

I torsdags förra veckan presenterade Wales utbildningsminister Leighton Andrews en handlingsplan för att utveckla integrationen av digital teknik och digitala lärresurser i skolans undervisning. Handlingsplanen ingår i Wales digitala strategi, och bygger vidare på rekommendationerna i den rapport som presenterades av en brett sammansatt arbetsgrupp i slutet av mars: Find it, make it, use it,… Läs mera »


Parisdeklarationen om öppna digitala lärresurser

För tre veckor sedan skrev jag om den växande globala betydelsen av öppna digitala lärresurser och om den enkätundersökning om OECD genomförde bland sina medlemsländer förra året. Jag nämnde också den kommande World OER Congress i Paris och det pågående arbetet med att ta fram en deklaration där regeringar runt om i världen förbinder sig… Läs mera »


En digital uppgradering av utbildningssystemet

Technology Enhanced Learning Research Programme (TEL) är en femårig brittisk storsatsning som startade 2007 och som avslutas i december. Ett trettiotal universitet och drygt etthundrafemtio forskare deltar i projektet som har en samlad budget på tolv miljoner pund. Arbetet leds av professor Richard Noss på London Knowledge Lab, och syftar till att ta reda på… Läs mera »