Tagg: Trender


Digital skolutveckling från skandinavisk horisont

Idag publicerar New Media Consortium (NMC) 2015 NMC Technology Outlook: Scandinavian Schools, en regional rapport inom ramen för Horizon Report-projektet. Rapporten är skriven tillsammans med och på uppdrag av Senter for IKT i utdanningen, Skolverket och Styrelsen for It og Læring. Författarna har med hjälp av en skandinavisk expertpanel, där bland annat jag själv ingick,… Läs mera »


Hur ska skolan möta samhällsutvecklingen?

Samhället förändras snabbt av den digitala utvecklingen, men det märks inte i den politiska debatten. Det konstaterar brittiska Nesta, en icke-vinstdrivande och oberoende organisation som verkar för innovation, nytänkande och ekonomisk tillväxt. 7 maj är det parlamentsval i Storbritannien och valdebatten är redan igång. De stora samhällsutmaningarna på längre sikt behandlas dock inte där, utan… Läs mera »


Den digitala utvecklingen av skolan i Europa

I slutet av förra veckan presenterades Horizon Report Europe, 2014 Schools Edition, som ger en prognos för de kommande fem årens digitala utveckling i Europas skolor. Rapporten har tagits fram av New Media Consortium (NMC), en amerikansk icke-vinstdrivande organisation som arbetar med den här typen av prognoser sedan tolv år tillbaka, i samarbete med EU-kommissionens… Läs mera »


Makerkulturen – en viktig trend för skolan?

I november tog jag upp makerkulturen och det forsknings- och utvecklingsprojekt kring FabLab@School som nu drar igång på Århus universitet och i tre kommuner på Jylland. Eleverna ska utveckla och fördjupa sin digitala kompetens genom att få en konkret inblick i hur tekniken fungerar och vad den kan användas till. Det handlar om att ”kunna… Läs mera »


Horizon Report tar fokus på skolan i Norge

Den amerikanska organisationen New Media Consortium (NMC) har sedan 2002 arbetat med NMC Horizon Project. Det är en satsning som går ut på att hjälpa lärare, skolledare, administratörer, opinionsbildare och beslutsfattare över hela världen med omvärldsanalys kring utbildning, undervisning och lärande. 2004 kom den första rapporten, och sedan dess har man gett ut ett knappt… Läs mera »


OECD om globala trender som påverkar skolan

I slutet av januari gav OECD ut boken Trends Shaping Education 2013, som ger en lättläst presentation av viktiga globala utvecklingsprocesser som påverkar skola och utbildning. Syftet är att ge beslutsfattare, skolledare, lärare, föräldrar och alla andra intresserade en översiktlig bild av hur världen förändras, och att stimulera till tankar och diskussioner om vad detta… Läs mera »


Aktuella trender och utmaningar för skolan

New Media Consortium (NMC) är en internationell sammanslutning med säte i USA som har universitet, högskolor, museer och andra organisationer som medlemmar. Under snart tio år har NMC gett ut serien Horizon Report, där tongivande trender och utmaningar för utbildningssystemet analyseras ur olika perspektiv. Här ingår sedan 2009 en specialvariant om barn- och ungdomsskolan, K-12… Läs mera »


Morgondagens digitala förutsättningar för lärande?

Learning Without Frontiers är en internationell konferens för utbildning och lärande som arrangerats i London i slutet av januari varje år sedan 2004 av organisationen med samma namn. Här samlas många av de ledande forskarna, innovatörerna och beslutsfattarna från hela världen för att diskutera villkor och möjligheter för framtidens lärande. Årets upplaga gick att följa… Läs mera »


Två perspektiv på it i skolan

För en vecka sedan släppte Kairos Future sin studie IT och digital kompetens i skolan, som är baserad på litteraturgenomgångar, en enkätundersökning, arbete med fokusgrupper och ett expertseminarium, där bland annat jag deltog. I studien behandlas hur it används i undervisning och lärande och vad som krävs för att det hela ska fungera, men man… Läs mera »