Tagg: USA


Ramverk för datavetenskap i skolan

I februari tog jag upp Computer Science for All – en satsning från president Obama som syftar till att göra datavetenskap till en integrerad del i den amerikanska skolan, från förskola till gymnasium. Den digitala utvecklingen präglar redan arbetsliv och vardag och är på god väg att forma om samhället, konstaterade Obama i sitt veckotal… Läs mera »


Future Ready Schools lyfter fram skolbibliotekarien

I slutet av mars tog jag upp Future Ready Schools, som är en av de nationella satsningarna i den pågående digitaliseringen av skolan i USA. För en knapp månad sedan aviserades ett nytt projekt inom ramen för den här satsningen: Future Ready Librarians. Future Ready Schools drivs sedan förra året av Alliance for Excellent Education… Läs mera »


George Siemens om framtidens lärande

George Siemens var en av huvudtalarna på konferensen NKUL i Trondheim förra veckan. Han var länge verksam vid Technology Enhanced Knowledge Research Institute på Athabasca University i Kanada, men är sedan knappt tre år tillbaka föreståndare för LINK Research Lab vid University of Texas at Arlington. Här undersöker han tillsammans med andra forskare hur synen… Läs mera »


USA:s nationella satsningar på att digitalisera skolan går vidare

Förra året skrev jag om kampanjen #GoOpen, som USA:s federala utbildningsdepartement drog i gång i slutet av oktober. Syftet är att uppmuntra delstater, skoldistrikt och lärare att börja använda öppna lärresurser och att samarbeta för att utveckla undervisningen med hjälp av it och digitala medier. Kampanjen drivs av Office of Educational Technology, som vill utmana… Läs mera »


Computer Science for All – nytt initiativ i USA

I lördags meddelade president Obama i sitt veckotal att han i sitt budgetförslag för 2017 kommer att föreslå att drygt fyra miljarder dollar ges till den treåriga satsningen Computer Science for All, som är tänkt att på allvar föra in datavetenskap – it, datalogiskt tänkande, digitalt skapande och makerkultur – i det amerikanska skolsystemet. Detta… Läs mera »


LRNG – en fysisk och digital plattform för lärande

6 oktober presenterade amerikanska MacArthur Foundation en ny, långsiktig satsning: den icke-vinstdrivande organisationen Collective Shift. Syftet är att fungera som katalysator och bidra till att omforma samhällets institutioner i enlighet med ”den uppkopplade tidsålderns” villkor och förutsättningar. Det första projektet för Collective Shift blir LRNG – en digital plattform och ett socialt nätverk som bygger… Läs mera »


Öppna lärresurser och skolans digitalisering i USA

I slutet av förra veckan drog USAs federala utbildningsdepartement igång kampanjen #GoOpen, som uppmuntrar delstater, skoldistrikt och lärare att börja använda öppna lärresurser i undervisningen. Samtidigt lanserades ett förslag på en ny förordning som innebär att undervisningsmaterial och andra lärresurser som tas fram med ekonomiskt stöd av departementet måste ha en öppen licens som tillåter… Läs mera »


MIT vill förnya lärarutbildningen i digital riktning

För två veckor sedan meddelade MIT och Woodrow Wilson National Fellowship Foundation att man tillsammans ska bygga upp en ny lärarutbildning som är anpassad efter det globaliserade, digitala och snabbt föränderliga samhälle som nu växer fram: The Woodrow Wilson Academy for Teaching and Learning. Utbildningen startar hösten 2017, och kommer inledningsvis att vara inriktad mot matematik, naturvetenskap och teknik… Läs mera »


Utbildning och lärande i samspel med samhället

För nästan exakt ett år sedan skrev jag om det då nystartade amerikanska projektet Cities of Learning, som drivs av Connected Learning Alliance, med stöd av MacArthur Foundation. Under sommaren 2014 kopplade fyra storstäder samman offentliga, privata, fysiska och digitala lärresurser för att ge barn och ungdomar en kreativ lärmiljö som förenar formellt och informellt… Läs mera »