Tagg: Wikipedia


Välkommen till min plats – lokalhistoria och digital kompetens

Välkommen till min plats är ett projekt som drivs gemensamt av Wikimedia Sverige, Riksantikvarieämbetet och Stockholmskällan. Tillsammans med lärare och elever i sex klasser i Stockholms stad ska man skapa en öppen lärresurs kring elevernas närområden. Det rör sig om två klasser i åk 1-3, två i åk 4-6 och två klasser på gymnasiet Syftet… Läs mera »


Skolans behov av digitala lärresurser

Sommaren 2013 beslöt SKL och regeringen att tillsammans genomföra insatser för att främja digitalisering och digital samverkan inom viktiga samhällsområden. För skolans del resulterade detta efterhand i det webbaserade självskattningsverktyget LIKA samt bildandet av Nationellt forum för skolans digitalisering, en samverkansgrupp som samlar viktiga aktörer inom skolområdet. SKL och samverkansgruppen fick senare i uppdrag av… Läs mera »


Digitala lärresurser – tillgång och användning

I måndags arrangerades en heldag på Internetdagarna Forum som helt ägnades åt Internet och entreprenörskap i skolan. Jag skrev om ett av seminarierna, som tog upp hur öppna lärresurser kan skapa nya vägar för skolans undervisning. I onsdags, på de ordinarie Internetdagarna, hölls ett mer problematiserande panelsamtal som knöt an till samma tema. Rubriken löd:… Läs mera »


Nya vägar i undervisningen med öppna lärresurser

Idag var det dags för Internetdagarna Forum i Stockholm, en upptakt till Internetdagarna som arrangeras imorgon och på onsdag. Här var syftet att ge rum för mindre evenemang att synliggöra och diskutera viktiga tankar och idéer. Ett av evenemangen var Internet och entreprenörskap i skolan, med programpunkter som vände sig till intresserade lärare på grundskolan… Läs mera »


Integrera wikis och Wikipedia i undervisningen

Öppna digitala lärresurser och nya perspektiv på undervisning, kunskap och lärande blir allt viktigare i den globala utbildningspolitiken. I början av juni skrev jag om OECD:s enkätundersökning bland medlemsländerna om nationella satsningar på öppna digitala lärresurser. Tre veckor senare beskrev jag Parisdeklarationen 2012 om öppna digitala lärresurser, som antogs på World OER Congress i Paris… Läs mera »


Skolbibliotekets utmaningar och möjligheter

I torsdags arrangerade Ekerö skolbibliotek och Skolbibliotekscentralen konferensen Att gå från vision till realitet på Barnens eget bibliotek i Stenhamra. Drygt sextio skolbibliotekarier från olika delar av landet mötte upp för en hel dags föreläsningar och samtal kring vad de nya styrdokumenten, framväxten av digitala medier och den ökade betydelsen för kollaborativt skapande och lärande… Läs mera »


Mer om kulturarvet i undervisningen

I början av oktober skrev jag ett inlägg om kulturarvet som digital lärresurs, där jag kort beskrev en del svenska aktiviteter och den stora EU-satsningen Europeana. Nu är det dags för fler utblickar! För ett par veckor sedan påpekade tretton debattörer i en artikel på SvD Brännpunkt att digitaliseringen av det svenska kulturarvet går alldeles… Läs mera »


Hur bör Wikipedia hanteras i skolan?

Einar Spetz, bibliotekarie på Vallentuna gymnasium strax utanför Stockholm, gjorde för drygt ett år sedan en undersökning av Wikipedias fel och brister på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm. Här ger han kortfattad och bra beskrivning av hur Wikipedia fungerar, samtidigt som han lyfter fram en av de viktigaste poängerna: utnyttjandet av den kollektiva intelligensen. Till skillnad… Läs mera »


Kunskapsauktoritet, källkritik och lärande

Härom veckan publicerade DN en översatt artikel från AFP om hur allt fler universitetslärare börjar använda Wikipedia i undervisningen, inte minst i USA och i Kanada. Studenterna ska inte bara ägna tid åt uppsatser som i bästa fall kommer att läsas av läraren och de andra studenterna. De bör också skriva artiklar för Wikipedia inom… Läs mera »